Hopp til hovedinnhold

Pålegg om å gi opplysninger i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 49

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: februar 2022

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaverettet veiledning i miljølovverket, og gir oversikt over kommunens miljøansvar. 

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens Strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet. 

Ny versjon på bokmål:

Pålegg om å gi opplysninger

Ny versjon på nynorsk:

Pålegg om å gi opplysningar