Hopp til hovedinnhold

Avslag på avlastningsopphold på sykehjem

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: juli 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Brevet går til den som er pårørende til personen som er pleietrengende. Det er den pårørende som får vedtaket på avlastningen. Som oftest eldre mennesker over 67 år.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Personen som er pleietrengende

Tjenesteområde: Helse og omsorg