Hopp til hovedinnhold

Foreløpig svar på søknad

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: januar 2021

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten?Tildeling

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Innbyggere

Tjenesteområde: Bolig og sosiale tjenester