Hopp til hovedinnhold

Infomasjon til arvinger om å sjekke opplysninger på avdødes skatteoppgjør

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: september 2016

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Skatteoppkrever

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Arvinger som mottar forhåndsligninger etter avdøde.

Hvilken eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksmpel ved at den blir sendt i kopi?  Arvinger og pårørende

Tjenesteområde: Næring og skatt