Hopp til hovedinnhold

Innvilging av avlastningsopphold på sykehjem

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: juli 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Brevet går til den som er pårørende til personen som er pleietrengende. Det er den pårørende som får innvilget avlastningen. Som oftest eldre mennesker over 67 år, og som har en krevende hverdag som pårørende.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Personen som får oppholdet

Tjenesteområde: Helse og omsorg