Hopp til hovedinnhold

Innvilging av hjemmesykepleie

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Personer med behov for praktisk bistand i hjemmet

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? I noen tilfeller vil en pårørende også få kopi av dette brevet.

Annen informasjon om teksten: Skrivegruppa diskuterte lenge om ordet "hjemmesykepleie" skulle brukes. Kommunikasjonsrådgiver argumenterte med at det er det ordet "folk flest" bruker og vet hva er. Samtidig står helse- og omsorg i en stor omstillingsperiode hvor hjemmetjenestene skal dreies fra å gjøre tjenester FOR noen, til bistå, veilede og tilrettelegge, i tråd med samhandlingsreformen. Slike tjenester blir heller ikke bare utført av sykepleier, men også hjelpepleiere og andre yrkesgrupper.

Tjenesteområde: Helse og omsorg