Hopp til hovedinnhold

Innvilging av omsorgslønn

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Pårørende (oftest) som utfører oppgaver som kommunen ellers måtte ha gitt.

Hvilke andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Mottakeren av omsorgen.

Tjenesteområde: Helse og omsorg