Hopp til hovedinnhold

Varsel om pålegg og tvangsmulkt, plan- og bygningsloven

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: februar 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Enhet for byggetilsyn, Plan og bygningsetaten

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Den som har gjort noe søknadspliktig på eiendommen sin uten tillatelse.

Tjenesteområde: Plan, bygg og eiendom