Hopp til hovedinnhold

Innvilging av hjemmetjenester

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: juli 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Personer med behov for praktisk bistand i hjemmet

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? I noen tilfeller vil en pårørende også få kopi av dette brevet.

Annen informasjon om teksten:

Skrivegruppa diskuterte lenge om ordet "hjemmehjelp" skulle brukes. Det er det ordet "folk flest" bruker og vet hva er. Samtidig står helse- og omsorg i en stor
omstillingsperiode hvor hjemmetjenestene i stadig større grad skal dreie seg om rehabilitiering, i tråd med samhandlingsreformen. Det vil si at i stedet for at vi "hjelper" og gjør ting FOR noen, skal vi bistå/tilrettelegge og veilede. Dette er så prinsipielt viktig, at vi ikke lenger bruker ordet
hjemmehjelp.
Ellers viste brukertestingen at det er sluttsummen på kassalappen som teller. Svært
mange syntes det var vanskelig å forstå tabellen som viste hva folk skulle
betale i det gamle brevet. En enkel rutineendring og prat med økonomiavdelingen
i kommunen løste dette. Nå får folk beskjed om summen de skal betale, allerede
i vedtaksbrevet.

Tjenesteområde: Helse og omsorg