Hopp til hovedinnhold

Innvilging av IP-koordinator

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i
noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Alle som har behov for langvarige og koordinerte
helse- og omsorgstjenester

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? I noen tilfeller vil en pårørende få kopi av dette brevet.

Tjenesteområde: Helse og omsorg