Hopp til hovedinnhold

Innvilging av TT-kort

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen av teksten? Transportordningen for forflytningshemmede er et tilbud til de som har behov for spesialtransport, fordi de ut fra sin forflytningshemning har store vansker med å benytte det kollektive rutetilbudet
på sitt hjemsted.

Hvilke eventelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Pårørende

Tjenesteområde: Helse og omsorg