Hopp til hovedinnhold

Innvilging/avslag på trygghetsalarm

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Pårørende

Tjenesteområde: Helse og omsorg