Hopp til hovedinnhold

Avslag på tjenesten "brukerstyrt personlig assistanse".

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: juli 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Mennesker med nedsatt funksjonsbehov, og som har stort behov for hjelp hjemme og borte. De som mottar tjenesten er under 67 år. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innebærer at den som er pleietrengende selv fungererer arbeidsleder for assistentene sine, og plikter å følge ferieloven, arbeidsmiljøloven mm.

Tjenesteområde:Helse og omsorg