Den nye rettskrivning (1917)

Den nye rettskrivning. Regler og ordlister. Utarbeidet ved Den departementale rettskrivningskomite. Kristiania. Det Mallingske Bogtrykkeri 1918.

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 1917

Riksmål Landsmål
Tittelside

Den nye rettskrivning. Regler og ordlister utarbeidet ved Den departementale rettskrivningskomite. I Riksmål. Kristiania: Det Mallingske Bogtrykkeri 1918.

Tittelside

Den nye rettskrivning. Reglar og ordlistor utarbeidde ved Den departementale rettskrivningskomite. II Landsmål. Kristiania: Det Mallingske Bogtrykkeri 1918.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.01.2005 | Oppdatert:25.05.2022