Diskusjonsforum Nynorsk 2011

Diskusjonsforumet Nynorsk 2011 var eit diskusjonsforum for nynorsk rettskriving oppretta av Språkrådet våren 2010 i samband med arbeidet til rettskrivingsnemnda for nynorsk. Nemnda las alle innlegg og kommentarar som kom i forumet fram til 2.3.2011, då fristen for den offentlege høyringa om saka var ute. Nemnda la fram innstillinga si 1.4.2011. Styret i Språkrådet behandla innstillinga 20.5.2011 og sende henne til Kulturdepartementet.

Diskusjonsforumet var ope for alle interesserte, som kunne skrive innlegg og kommentere innlegg etter at dei hadde registrert seg. Språkrådet las alt innhaldet før det vart lagt ut. Deltakarane var sjølve ansvarlege for innhaldet og språket i eigne innlegg og kommentarar. Forumet er no stengt, men innhaldet i forumet blir liggjande ei stund framover. Det inneheld 450 innlegg og kommentarar.

 

Sist oppdatert: 20.5.2011


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.02.2010 | Oppdatert:14.01.2021