Har norsk tegnspråk dialekter?

Ja, norsk tegnspråk har dialekter, men i motsetning til norske talespråkdialekter er ikke dialektene knyttet til forskjellige landskap som dalfører og fjorder. De er grovt sett oppstått i tilknytning til de områdene der de gamle døveskolene fantes.

De to eldste døveskolene ligger i Trondheim og Oslo. Det kan imidlertid se ut som de skarpe dialektskillene i norsk tegnspråk i dag er i ferd med å viskes noe ut. Norsk tegnspråk har også sosiale varianter som for eksempel ungdomsslang, kjønnsbetingede varianter og aldersbetingede varianter.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.12.2015 | Oppdatert:14.01.2021