Hva er et godt og stimulerende tegnspråkmiljø?

Med et godt og stimulerende tegnspråkmiljø mener vi et naturlig språkmiljø som skapes av et visst antall barn og voksne som er tegnspråklige førstespråksbrukere. Tegnspråkmiljø kan finnes både i skolen og på fritiden.

Språk, både norsk og norsk tegnspråk, tilegnes i samhandling med andre mennesker. Tilegning av språket krever at deltakerne er oppmerksomme på hverandre og på hva det blir samhandlet om. Samhandling skjer blant annet når vi forteller, lytter, leker, avleser videobøker, krangler, diskuterer, etablerer vennskap og utveksler meninger og hemmeligheter. Å selv kunne velge hvem en vil interagere med på norsk tegnspråk, er viktig. En slik sosial dimensjon er avgjørende for at noe skal kunne kalles et språkmiljø. Det er i interaksjon med andre at barn plukker opp tegn, uttrykk og grammatiske konstruksjoner og tilegner seg tegnspråk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.09.2017 | Oppdatert:03.01.2022