Hva er språkholdninger?

Språkholdninger er innstillinger eller tilbøyeligheter som ligger til grunn for mer eller mindre positive eller negative vurderinger av språk, språkvarieteter, måter som disse språkene og språkvarietetene blir brukt på. Det kan også dreie seg om holdninger til personene som bruker språket. Språkholdninger kan endre seg på grunn av endringer i kulturelle, sosiale eller politiske ideologier.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.09.2017 | Oppdatert:14.01.2021