Hvorfor er det tegnspråknyheter på tv? Kan ikke døve lese?

Tegnspråknyheter er en mulighet til å få daglige nyheter og informasjon på eget språk.

Dette skjer på en lett og uanstrengt måte. Leseferdighetene hos døve er, som hos resten av befolkningen, varierende. En del døve synes det kan være vanskelig å forholde seg til skriftlig informasjon på sitt andrespråk norsk. Uansett gir originalproduserte nyhetssendinger på tegnspråk et bredere og bedre tv-tilbud for døve enn bare tekstede og tolkede programmer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.12.2015 | Oppdatert:14.01.2021