Hvorfor er tegnspråkarenaer viktig?

For at et språk skal trives og utvikle seg, er det helt avgjørende at det finnes arenaer som består av eldre og unge, der tegnspråk av god kvalitet blir brukt.

Dette skjer ved at eldre generasjoner bruker språket og overfører det til den yngre generasjonen. Videre er det på slike arenaer at de yngre seg imellom skaper mening og læring gjennom å oppleve meningsfull kommunikasjon med hverandre. Språkmeldingen slo fast «at for dei som er meir eller mindre avhengige av dette språket, er tilgangen til informasjon på teiknspråk og at dei skal ha sjanse til å gjera seg forstått på teiknspråket, ein grunnleggjande føresetnad for tilgjenge til og deltaking i samfunnet» (s. 233).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.09.2017 | Oppdatert:14.01.2021