Nordterm 15 – Kunnskap og fagkommunikasjon

Nordterm 2007 vart arrangert ved Noregs handelshøgskole i Bergen 13. –16. juni 2007 av Språkrådet i Noreg, Handelshøgskolen, Universitetet i Bergen og forskingsavdelinga Aksis Unifob ved same universitetet.

Første dagen vart brukt til kurset Terminology for translators, med medverknad av vitskapleg assistent Koen Kerremans (Centrum voor Vaktaal en Communicatie, Brussel), professor emeritus Heribert Picht og professor Bodil Nistrup Madsen (begge Handelshøjskolen i København, CBS).

Dei tre følgjande dagane var det konferanse med plenums- og seksjonsinnlegg rundt det vide temaet kunnskap og fagkommunikasjon og møte i styringsgruppa og arbeidsgruppene. Det faglege programmet vart avslutta med Nordtermforsamlinga den siste dagen.

INNHALD:

Opning ved Jan Hoel, ordførar for styringsgruppa for Nordterm

Plenumsinnlegg

 • Kerremans, Koen & Temmerman, Rita: Terminology, situatedness and variation
 • Kristoffersen, Gjert: Terminologi i den nye norske språkpolitikken
 • Picht, Heribert: NORDTERM – et forum med tradition og fremtid

Seksjonsinnlegg

 • Andersen, Gisle: Terminologi som språkressurs og forskningsinfrastruktur
 • Berghulnes, Torill O.: Terminologi i yrkesopplæringen i videregående skole
 • Brekke, Magnar & Roald, Jan: Terminologiarbeid for Common European Framework of Reference for Languages – det felles europeiske rammeverket for språk
 • Dobrina, Claudia & Nilsson, Henrik: Koll på innehåll. Vad ska in i en nationell termbank?
 • Grinsted, Annelise: TERMdist. Et Nordisk Initiativ om en Masteruddannelse i Terminologi
 • Hails, Sarah Jane: Å finne fram i det offentlige – utfordringer og erfaringer
 • Hjelmbrekke, Sigbjørn: Av studentar, for studenta. Produksjon av små ordlister, døme frå samfunnsøkonomi
 • Holmér , Åsa: Terminologen i nya roller: Definiera mindre, inte mera!
 • Hovdenak, Marit: Geologi på norsk. Om geofagleg språkrøkt
 • Jolkkonen, Lena: Ett terminologvänligt termhanteringssystem
 • Kerner, Karl N.: Gresset er alltid grønnere på den andre siden. Erfaringer fra oppbygging av en flerspråklig termbase
 • Kifle, Nazareth Amlesom & Andersen, Øivin: Terminological Challenges in the Norwegian-Tigrinya Lexin Dictionary
 • Kudashev, Igor & Kudasheva, Irina: Specific features of translator-oriented terminological dictionaries
 • Lea, Kjersti: Hvilken virkelighet speiler ordbøkene?
 • Leontieva, Alexandra N.: Terminologi for tolker innen offentlig tjenesteyting. Erfaringer fra tolkeutdanningen ved Universitetet i Bergen, med fokus på juridisk terminologi
 • Lervad, Susanne & Nilsson, Henrik: Galão och galej – om EAFT och terminologiskt samarbete i Europa
 • Liebe, Guttorm: Norsk brannfaglig terminologi under utvikling
 • Madsen, Bodil Nistrup: Using terminological ontologies for concept clarification and description of equivalence differences between concepts in scientific language. Examples from the NORDTERM project on the terminology of terminology
 • Mikkelsen, Per R.: Kulturhistorisk ordbok. Fagspråk og kunnskapsformidling
 • Nissilä, Niina: Termer i balansräkningar
 • Nuopponen, Anita & Pilke, Nina: Radiccio, Bond och Conax – om termer och namn i fackordlistor
 • Palm, Helena: Terminologens nya roller
 • Roald, Jan: Blikk på forholdet fraseologi–terminologi i økonomisk juridisk diskurs
 • Seppälä, Katri: Den allmänna finska ontologin kompletterad med specialontologier
 • Skou, Anne-Mette: Om at arbejde med sundhedsvæsnets enorme begrebsunivers
 • Suhonen, Mari: Terminologer och fackexperter i samarbete
 • Svellingen, Ragnhild: Praktiske valg av termer i ekvivalentfastsetting i ordboksartikler, med utgangspunkt i ordboksprosjektet ISLEX
 • Testi, Stefano: Att översätta fackspråk
 • Thomsen, Hanne Erdman: Cost/benefit-analyse af terminologiarbejde
 • Thomsen, Troels: Om at sætte terminologi på dagsordenen i en ny organisation
 • Toft, Birthe: Projekt Sundterm: dansk sprogpolitik i praksis
 • Vehmas-Lehto, Inkeri: Innovative Methods of Compiling a Finnish-Russian Forestry Dictionary
 • Våge, Ole Kristian: Norsk og spansk terminologi i akvakultur

Forsamling

 • Styringsgruppens beretning for tidsrommet 2005–2007 (Jan Hoel)
 • Terminologiarbejdet i Danmark 2005–2007 (Bodil Nistrup Madsen)
 • Rapport för 2005–2007 från Terminologicentralen i Finland (Lena Jolkkonen)
 • Rapport fra Island 2005–2007 (Ágústa Þorbergsdóttir)
 • Rapport for 2005–2007 fra Samisk språknemnd (Sápmi) (Laila Palojärvi)
 • Rapport för 2005–2007 från Terminologicentrum TNC i Sverige (Anna-Lena Bucher)
 • Rapport for 2005–2007 fra Språkrådet i Norge (Jan Hoel og Johan Myking)
 • AG1 (Terminologiforskning och terminologiutbildning) – dagordning för möte
 • AG1 – protokoll från möte
 • AG1 – verksamhetsrapport om perioden 2005–2007
 • AG5 (Nordterms Internetinformation) – dagordning för möte
 • AG5 –protokoll från möte
 • AG5 – verksamhetsrapport om perioden 2005–2007

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.07.2008 | Oppdatert:14.01.2021