Årets ord: svineinfluensa

Selv om det var nesten ukjent før den 24. april i 2009, var svineinfluensa det ordet som kom til å prege året mer enn noe annet.

I mediene og i allmennspråket er svineinfluensa det mest brukte navnet på den sykdommen helsemyndighetene omtaler med den vitenskapelige betegnelsen «influensa A (H1N1)».  

Før 23. april i 2009 var ordet svineinfluensa brukt bare 17 ganger i norsk presse, går det fram av mediearkivet Atekst (Retriever). 24. april kom meldingen om at en ny form for svineinfluensa hadde brutt ut i Mexico. Før året var omme, hadde norske aviser brukt ordet mer enn 8500 ganger. 

Også ordet pandemi ble mye brukt i 2009, og det ble i løpet av året kjent langt utenfor legekretser. Bokmålsordboka forklarer det som ‘epidemisk sykdom som brer seg fra land til land’. Nettstedet der myndighetene informerer om svineinfluensaen, har nettopp adressen www.pandemi.no

«Årets ord» er gjerne hentet fra omtalen av dramatiske hendelser, som ofte slår sterkt inn i språket. Tenk bare på tsunami i 2005 og finanskrise i 2008. 

Også ny teknologi preger naturligvis ordforrådet. I 2009 fikk aktiviteten i nettsamfunnet Twitter stor oppmerksomhet. I den sammenhengen har nyordene tvitre og tvitring blitt mye brukt, samtidig som kvitre og kvitring har fått en tilleggsbetydning. 

Et annet ord som har preget språkbruken i Norge i 2009, er snikislamisering. Det har vært brukt sporadisk siden slutten av 1990-årene. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.12.2009 | Oppdatert:20.12.2022