Kongsberg Gruppen?

No image

Den dagsaktuelle Kongsberg Gruppen er en av flere «grupper» i næringslivet med navn som ikke følger norske rettskrivingsregler.

På engelsk er det vanlig med konstruksjoner som The Metro Group og Capital Group, og dette mønsteret har blitt direkte tatt opp i norsk i for eksempel Kongsberg Gruppen og Berner Gruppen. Andre igjen har lagt seg på en mellomting mellom engelsk og norsk, med stor bokstav midt inne i et sammensatt ord, som NorgesGruppen og BackeGruppen.

I norsk har vi ikke tradisjon for særskriving inne i sammensatte navn. Vi anbefaler heller ikke store bokstaver inne i navnet (se for eksempel forrige ukes aktuelle ord skole), i alle fall ikke i ord som er eller skulle vært sammensatt.

Flere ulike skrivemåter på siden av norsk rettskriving gjør navnene vanskelige å håndtere i skrift for språkbrukerne. Språkrådet anbefaler dermed å skrive disse navnene i ett, altså for eksempel «Kongsberggruppen» og «Norgesgruppen». Dersom det første leddet er en forkortelse eller et egennavn med flere ledd, må vi også ha med bindestrek; altså bør det eksempelvis hete «AF-gruppen» og «Olav Thon-gruppen».

Det samme rådet gjelder andre sammensatte navn. For eksempel bør Kon-Tiki Museet skrives «Kon-Tiki-museet», og KPMG Huset bør skrives «KPMG-huset».

 

Publisert 19. august 2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.08.2016 | Oppdatert:04.08.2021