Lexin får Rosings språkpris 2008

(17.11.08) Hvert år deles det ut en pris for godt norsk språk i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I år går Rosings språkpris til Lexin, som er navnet på et sett av nettbaserte ordbøker for innvandrere. Juryen mener at Lexin er et spennende produkt, og et viktig verktøy i språkopplæring og -forståelse. Lexin er enkel å bruke og har lav brukerterskel.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Rosings språkpris skal oppmuntre til og gi en honnør for bruken av godt norsk språk i IKT-sammenheng. Prisen ble opprettet i 2002 som et samarbeid mellom Den Norske Dataforening og Språkrådet.Språkrådet ser prisen som et ledd i språkstyrkingsarbeidet og i arbeidet med å demme opp for bruken av engelske ord og uttrykk innenfor dette området.

Juryens omtale av de nominerte:

Fra venstre til høyre: Tove Bjørneseter i Aksis, Hilde Arnesen Austli (juryleder), Sindre Sørensen i AksisLexin

«Lexin er nettbaserte ordbøker for innvandrere utviklet av Aksis, Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi som er en avdeling i Universitetsforskning Bergen (Unifob AS). Lexin er et spennende produkt, og et viktig verktøy i språkopplæring og -forståelse. Lexin tilgjengeliggjør rask oversettelse til en rekke språk som ikke finnes i andre lignende tjenester. Lexin er tilgjengelig og ujålete med lav brukerterskel. Juryen mener Lexin er en rask og praktisk tjeneste med enkle grep av stor verdi for brukerne. Juryen mener likevel at tjenesten har et enda større potensial om den utnytter mulighetene som ligger i samhandlings- og læringsteknologi.»

LingDys og LingRight

«LingDys er et skrivestøtteprogram for dyslektikere. LingRight er en engelsktilpasset variant av LingDys utviklet for nordmenn som skal skrive engelsk, og det finnes et talesyntese-program kalt LingSpeak. Produktene er utviklet av selskapet LingIT. Talemaskinen Arne er en viktig del av tjenestene, og er tilgjengelig på bokmål og nynorsk. Dette er programmer som er og kan være nyttige for dyslektikere, men også andre grupper av befolkningen. Juryen mener LingIT har en viktig rolle, og integrerer avansert språkteknologi på viktige pedagogiske områder. LingIT har sterk konkurranse også fra andre aktører, og juryen håper tjenestene i framtiden vil være tilgjengelig for alle også uavhengig av formater. Dette er produkter med stort potensial, også utenfor den gruppen de er rettet inn mot.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.11.2008 | Oppdatert:19.11.2021