Nytt nummer av Språknytt: «Krasj! Ptom! Klask!»

(6.6.08) Det er mye spennende lesning i det nyeste nummeret av Språknytt. Noen av temaene som blir tatt opp, er problematiske betegnelser på mennesker, navnemoter i Norge, mathistorie, lyder i tegneserier og skrivemåten av «Internett».

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Vet du når det ble vanlig å bruke dobbeltnavn i Norge? Vet du når navnet «Hilda» var populært, når «Hilde» tok over, eller når nordiske navn har vært mye brukt? En artikkel om navnemoter i Norge fra 1700-tallet til i dag gir svar.

En artikkel viser hvordan gamle ordlister kan gi opplysninger om norsk mathistorie, en annen tar for seg hvordan lyder gjengis i tegneserier, og en tredje drøfter hvilken skrivemåte av ordet «Internett» som er den mest hensiktsmessige.

Opp gjennom årene har Språkrådet ofte fått spørsmål om såkalt sensitive ord, særlig slike betegnelser på mennesker som er problematiske fordi de kan oppfattes krenkende. I Norge har vi også tidligere erfaringer med sensitive ord av liknende slag. I en artikkel i Språknytt nr. 2 ser Dag Finn Simonsen på historien til noen eldre sensitive ord og drøfter om erfaringen med disse ordene er relevant i dag.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.06.2008 | Oppdatert:19.11.2021