Skoleboksituasjonen: bedre, men ikke god nok

(18.9.08) – Skal nynorskelevene være trygge på at de får skolebøkene sine i tide, står det fremdeles en del arbeid igjen, sier Sigfrid Tvitekkja, fagkoordinator i Språkrådet. Hun er fornøyd med Utdanningsdirektoratets arbeid med å kartlegge skoleboksituasjonen, men etterlyser samtidig klare retningslinjer for hvordan forlagene og de nasjonale kunnskapssentrene skal tilgjengeliggjøre digitale læremidler på begge målformer i samsvar med opplæringsloven.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Fylkeskommunene har i år rapportert inn hvorvidt trykte og digitale læremidler var tilgjengelige ved skolestart. Resultatene viser at innkjøpsprosessen og leveringen av læremidler har gått mye bedre i år enn i 2007. Likevel har det igjen vært problemer med tilgang til nynorskutgaver.

Språkrådet har etterlyst nye virkemidler som kan sikre at nynorske læremidler kommer fram til elevene ved skolestart.

Opplæringsloven sier at læremidler skal foreligge på begge målformer til samme tid og pris. Dette har alltid vært en utfordring, og Utdanningsdirektoratet satte derfor i gang en kartlegging av situasjonen. Nå er resultatene publisert.  

Trykte læremidler

Når det gjelder parallellutgaver av lærebøker, viser undersøkelsen hos forlagene at flere nynorskutgaver enn bokmålsutgaver ikke kommer i salg før etter skolestart.

Dessuten lages det ofte bokmålsutgaver uten parallellutgave på nynorsk.

Digitale læremidler

For digitale læremidler gjelder de samme reglene som for trykte læremidler. Også de digitale skal finnes på begge målformer til samme tid og pris. Resultatene fra kartlegginga viser at bevisstheten om denne regelen ikke er særlig høy. Det er til dels uklart for læremiddelprodusentene hva et digitalt læremiddel er, og hva det i praksis betyr at slike midler skal foreligge parallelt i begge målformer. Digitale læremidler blir ofte oppfattet som tilleggsmateriell. Dette går som regel ut over nynorsken.

Utdanningsdirektoratet vil gå videre med informasjonen som har kommet fram i kartlegginga.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.09.2008 | Oppdatert:19.11.2021