Bedre lydbøker med Brage

(1.7.09) Med den nye elektroniske stemmen Brage kan syns- og lesehemmede studenter selv gjøre pensumlitteratur om til lydbøker med høyere kvalitet enn tidligere. Brage bygger på materiale fra den kommende norske språkbanken.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Det statlige Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) har i samarbeid med sin svenske søsterinstitusjon utviklet den nye norske talesyntesen Brage. Talesyntese er en elektronisk stemme som gjør tekst om til lyd.

Fra høsten 2009
Hensikten med Brage er å gi syns- og lesehemmede studenter lydbøker med høyere kvalitet enn i dag. Halvparten av all studielitteratur for disse brukerne blir produsert med elektronisk stemme.

Brage skal brukes sammen med NLBs produksjonsverktøy DAISY Pipeline og den egenutviklede nettjenesten PipeOnline, der studenten selv kan lage egne lydbøker basert på elektronisk tale. I tillegg til studielitteratur kan også tidsskrifter, aviser og offentlige dokumenter med enkle grep bli til lydbøker. Nettjenesten som lar studenten lage lydbøker selv, skal brukes i et prøveprosjekt ved fem høyere utdanningsinstitusjoner fra høsten 2009.

Materiale fra kommende språkbank
Brage-stemmen er et av de første eksemplene på hva det digitale språkmaterialet i den kommende norske språkbanken kan bli brukt til.

Brage bygger på et digitalt uttaleleksikon som ble laget av Nordisk Språkteknologi. Dette selskapet gikk konkurs i 2003, men samlingene av digitalisert tekst og tale ble i 2007 kjøpt av tre universiteter (Bergen, Oslo, Trondheim), IBM Norge og Språkrådet. Disse språkressursene er brukt til å lage Brage, og de kan gjenbrukes av andre. Språkressursene utgjør den første byggesteinen i samlingen til den norske språkbanken.

Å etablere en norsk språkbank er det største enkelttiltaket i stortingsmeldingen Mål og meining, som Stortinget behandlet i april. Språkrådet koordinerer forarbeidet med språkbanken.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek produserer og låner ut lydbøker til alle som kan dokumentere synshemming, dysleksi eller andre lesevansker. I tillegg til studielitteratur produserer NLB allmenn litteratur.

Kontakt:
Seniorrådgiver Torbjørg Breivik, Språkrådet, tlf. 926 18 874
Prosjektleder Pål Hals, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, tlf. 408 78 476

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.07.2009 | Oppdatert:19.11.2021