Ny språkpolitikk vedtatt av Stortinget

(29.4.09) Stortinget satte i går sluttstrek for en lang prosess som har gitt landet vårt en ny språkpolitikk. For Språkrådets del startet denne prosessen allerede i 2005 med utredningen «Norsk i hundre!», som i 2006 ble sendt til Kultur- og kirkedepartementet med en innstilling fra styret i Språkrådet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Behandlingen i Stortinget viser at det er bred politisk enighet om målene i språkpolitikken. Myndighetene ønsker å legge til rette for å ta vare på norsk, både bokmål og nynorsk, som et fullverdig bruksspråk på alle samfunnsområder. Det er førti år siden sist det ble lagt fram en stortingsmelding om generelle språkspørsmål, da Stortinget i mai 1970 drøftet en melding om språksaken basert på Vogtkomiteens innstilling.

Språkrådet skal fortsatt ha som mandat å normere og forvalte de to målformene, men i dag blir en slik språkdyrking sett i sammenheng med et overordnet politisk mål om språkstyrking, styrking av posisjonen til norsk på ulike domene.

Hovedansvaret for språkpolitikken vil ligge hos Kultur- og kirkedepartementet, og Språkrådet vil ha ansvaret for å gjennomføre mange av tiltakene som nå er offisiell politikk. Likevel vil allianser og samarbeid med publikum, forvaltning, akademia og næringsliv være helt avgjørende for å nå målene.

Språkrådet får et utvidet ansvar. Blant annet skal Språkrådet nå få rådgivningskompetanse i norsk tegnspråk. Vi vil også opprette en fagspråks- og terminologitjeneste i løpet av 2009. Ett av de viktigste tiltakene i den nye språkpolitikken er opprettelsen av Språkbanken, en database med tekst, tale og verktøy som kan sikre utvikling av norskspråklig programvare. Et annet viktig tiltak i den nye språkpolitikken er å arbeide fram et forslag til en ny og overordnet språklov.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.04.2009 | Oppdatert:19.11.2021