Samme nynorskkrav til riksavisene som til radio og TV

(19.2.09) Styret i Språkrådet: – Staten bør legge til grunn de samme prinsippene og stille de samme krav om redaksjonell bruk av nynorsk i de riksdekkende avisene som til privateide, nasjonale radio- og fjernsynskanaler.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Dette går fram av et vedtak i styret i Språkrådet i dag. Samtidig anbefaler Språkrådet at det utredes egne støtteordninger som målrettet kan styrke nynorsk avisutgiving og legge grunnlaget for flere nynorske dagsaviser.

Styrevedtaket ble gjort med fem mot to stemmer. Av styrets syv medlemmer er fire bokmålsrepresentanter.

I vedtaket fremholder Språkrådets styre at momsfritaket for aviser er et knapphetsgode fra fellesskapet og representerer en pressestøtte til norske mediehus på godt over en milliard kroner i året. I de mediehusene som mottar mest slik statsstøtte, er nynorsk i praksis forbudt ved at journalister som til vanlig skriver på nynorsk, som hovedregel ikke får bruke sin egen målform i den daglige journalistikken. Dette reduserer ifølge Språkrådet det språklige mangfoldet i Norge og gir leserne et dårligere tilbud. Siden avisene er i privat eie, har det vært statlig tradisjon at det ikke stilles krav til eieren og redaktøren om å nytte begge målformer, som har vært formelt likestilt siden 1885. Samtidig har eierne og redaktørene i privateide TV 2 og P4 statlig pålegg om nynorsk i sendingene fordi disse kringkasterne er tilgodesett med et annet knapphetsgode fra fellesskapet – konsesjon på sendefrekvenser. Til disse privateide etermediehusene rettes også andre kulturpolitiske krav som ikke stilles til avishusene.

Språkrådet merker seg at nynorskkravet til TV 2 og P4 – samt til NRK – aldri har vært betraktet som noe brudd på grunnleggende presseprinsipper eller i strid med redaktørplakaten. Språkrådet mener at staten bør legge til grunn de samme prinsippene og stille de samme krav om redaksjonell bruk av nynorsk i de riksdekkende papir- og nettavisene som til privateide og riksdekkende, konsesjonsbelagte radio- og fjernsynskanaler. Samtidig anbefaler Språkrådet at det utredes egne støtteordninger som målrettet kan styrke nynorsk avisutgiving og legge grunnlaget for flere nynorske dagsaviser.

I styrevedtaket heter det videre at staten gjennom momsfritak yter en indirekte og stor støtte til utgiving av bøker og kulturtidsskrifter i tillegg til avisene. Dette er et meget viktig kulturpolitisk virkemiddel som styrker norsk språk generelt. Språkrådet mener det er svært viktig å opprettholde denne ordningen. Innenfor bokutgiving stimulerer staten gjennom ulike støtteordninger norske forlag til å gi ut flere bøker på nynorsk. Det finnes ingen slik aktiv støtteordning for aviser når det gjelder å fremme nynorsk, og dette ønsker Språkrådet at regjeringen tar opp allerede i forbindelse med stortingsbehandlingen i mars av meldingen om språk, «Mål og meining».

Kontaktpersoner for kommentar:
styreleder Ida Berntsen, nestleder Magni Øvrebotten og direktør Sylfest Lomheim

  

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2009 | Oppdatert:19.11.2021