Kortversjon av stortingsmeldinga «Mål og meining»

(13.2.09) Stortingsmeldinga om norsk språk er eit stort og viktig dokument. No kan du lese hovudinnhaldet i kortform.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Kulturminister Trond Giske skriv i forordet til meldinga: «Aldri tidlegare er det her i landet lagt fram eit så omfattande stortingsdokument som på ein systematisk måte drøftar den norske språksituasjonen. Og ikkje sidan 1970 har Stortinget hatt ein brei språkpolitisk debatt på grunnlag av ei eiga melding frå regjeringa. [...] Samstundes er meldinga eit så grunnleggjande kulturpolitisk dokument at ho fortener eit stort publikum.»

Behandlinga av saka i Stortinget er utsett, og førebels dato for behandling er 28. april.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.02.2009 | Oppdatert:19.11.2021