Tre av fire mener det er blitt kulere å synge på norsk

(2.6.09) 77 % av befolkningen er enige i påstanden «det er blitt kulere å synge på norsk», viser en fersk spørreundersøkelse som Synovate har utført for artistorganisasjonen GramArt og Språkrådet. GramArt og Språkrådet  samarbeider nå om å gi norsk språk en sterkere stilling i norsk musikkliv.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Elin Aamodt, leder i GramArt og Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet– Undersøkelsen avkrefter myter om at musikk med norsk tekst har lav status. For artistene kan det lønne seg å velge norsk språk i stedet for engelsk, sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet.

– Ledelsen i radiokanalene må merke seg at folk er så positive til norske tekster. De som tror lytterne ikke vil høre norsk, tar feil, sier Elin Aamodt, leder i GramArt.

Undersøkelsen viser at 54 % er enige i påstanden «norsk tekst gjør at jeg lettere kjenner meg igjen i musikken». GramArt og Språkrådet tror at norsk musikk med norsk tekst har et bedre omdømme blant folk flest enn det mange er klar over.

Målet for samarbeidet mellom GramArt og Språkrådet er å stimulere artistene til å skrive norske tekster, og at radiokanalene og musikkfestivalene gir bedre plass til artister som synger på norsk.

– Hvis norske artister synger på norsk, får det norske språket økt status. Men hvis de fleste synger på engelsk, bidrar det til at norsk blir et mindre fullverdig språk. Artistene er språklige forbilder. Holdningene til språk i musikkbransjen betyr mye for framtiden til det norske språket, sier Lomheim.

Debatt
8. juni arrangerer GramArt og Språkrådet åpent debattmøte om hva som skal til for at flere norske artister skal synge på norsk. Det skjer på Internasjonalen (andre etasje) på Youngstorget i Oslo klokka 19.

Spørreundersøkelsen er utført av Synovate blant et representativt utvalg på 520 respondenter. Feilmarginene i undersøkelsen er på +/– 1,9–4,5 prosentpoeng.


Kontakt for kommentar:
Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet, tlf. 957 92 783
Elin Aamodt, leder i GramArt, tlf. 959 19 917 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.06.2009 | Oppdatert:19.11.2021