– Stort behov for mer terminologi på norsk

(22.4.10) – Uten et godt utviklet fagspråk på morsmålet kan ikke norske fagfolk kommunisere fullgodt, verken med hverandre eller med folk flest. Det sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet, i anledning av at Språkrådets terminologitjeneste blir offisielt lansert på et møte i Oslo i dag.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Terminologitjenesten skal assistere fagmiljøer og ta initiativ til og samordne arbeid med terminologi og fagspråk. Tjenesten består av tre rådgivere. Den samordner blant annet arbeidet i en nyopprettet datatermgruppe som skal finne norske alternativer til nye og uetablerte engelske dataord. Datatermgruppa har deltakere fra dataselskaper, medier, elektronikkbransjen mfl.

– Hvis norsk skal være det samfunnsbærende språket i Norge også i framtida, må det finnes norske fagord og faguttrykk som sikrer at vi kan kommunisere om alle slags temaer på morsmålet. Det offentlige og næringslivet må gjøre mer enn i dag for å utvikle og tilgjengeliggjøre norsk terminologi. Vi kan ikke la engelsk skyve norsk fagspråk til side, sier Lomheim.

Norge i bakleksa
Han viser til at Norge det siste tiåret har ligget etter mange andre land når det gjelder utvikling og tilgjengeliggjøring av terminologi på morsmålet. Norge har ikke noe felles system der private og offentlige aktører kan registrere termene (fagordene) de bruker, for at andre skal kunne finne og ta i bruk de samme termene.

Samtidig blir stadig færre standarder (dokumenter som beskriver arbeidsprosesser, systemer eller produkter) oversatt til norsk. De aller fleste standardene som er fastsatt i Norge, finnes bare på engelsk. Språkrådet bidrar i 2010 i et stort terminologiprosjekt hos Standard Norge. Hovedformålet med prosjektet er å samle Standard Norges terminologiressurser i én fritt tilgjengelig database.

Vil rette på situasjonen
– Etableringen av en egen terminologitjeneste i Språkrådet er et stort skritt i riktig retning. Det vil styrke norsk fagspråk og bidra til at det blir mulig å kommunisere om faglige spørsmål på norsk også i framtida, sier Lomheim.

Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 35 (2007–2008) «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» har Stortinget gitt Språkrådet rollen som nasjonalt samordningsorgan for utvikling og tilgjengeliggjøring av norsk terminologi.


Pressekontakt: Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.04.2010 | Oppdatert:19.11.2021