2010 – totusenogti eller tjueti/tjuehundreogti?

(12.1.10) Dette har vært det store språklige diskusjonstemaet ved årsskiftet. Da er det aller viktigste å si først at verken Språkrådet eller noen annen bestemmer hva folk skal si når de snakker til hverdags. Det bestemmer den enkelte. Norsk tale i sin alminnelighet er ikke regulert av Språkrådet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

I vårt land er det egentlig bare NRK-medarbeidere, i første rekke nyhetsopplesere, som er underlagt krav om å snakke standardisert, dvs. å følge uttaleregler og å følge rettskrivingsregler også muntlig.

Språkrådet skal etter NRKs gjeldende språkregler gi råd til NRK om uttale, også uttale av tall. Det var således helt som det skulle være at NRK i fjor tok det opp med Språkrådet om nyhetsopplesere skulle si «totusenogti» eller «tjueti».

Språkrådets svar var at det bør hete «totusenogti». Hvorfor? Først og fremst fordi det er den uttalen som er i pakt med norsk tradisjonell tellemåte – både når vi omtaler årstall og alle andre tall. Tallene mellom 1100 og 1999 kan vi uttale som «ettusenetthundre», «ettusennihundreognittini» osv. eller «ellevehundre», «nittenhundreognittini» osv. Etter tallet 2000 har vi ikke det samme systemet, 2000 heter «totusen», og 2999 heter «totusennihundreognittini», ikke «tjuehundre» eller «tjuenihundreognittini». Vi kan altså si at «det var tolvhundreogfemti mennesker til stede», men neppe at «det var tjuetohundreogfemti mennesker til stede». Vi ville si «totusentohundreogfemti».

Årstall er litt spesielle, her bruker vi ofte en kortform, f.eks. kan vi om 1960 si «nittenseksti» i stedet for «nittenhundreogseksti». Men siden vi ikke har noen tradisjon for å uttale tallet 2010 «tjuehundreogti», blir heller ikke kortformen «tjueti» i tråd med tradisjonell tellemåte.

Uttalen «totusenogti» er videre i samsvar med den vanlige måten å omtale år på: Slaget på Stiklestad stod i «tusenogtretti». Vel så viktig: Vi har i over ti år hatt tradisjon for å uttale årene i dette århundret som «totusen», «totusenogen» osv.

Denne måten å telle på er ikke bare tradisjonen i norsk, slik telles det over hele Europa – i Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Italia osv. Sverige, der de har bestemt å si «tjugohundra» om 2000 osv., er et unntak.

Språklige tradisjoner kan endres. Hvordan det i praksis blir med denne uttalen i Norge utover i hundreåret, vet ingen, heller ikke Språkrådet.

Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.01.2010 | Oppdatert:19.11.2021