40 år siden Norsk språkråd ble opprettet

(31.1.12) 1. februar 1972 hadde Norsk språkråd – forgjengeren til Språkrådet – det første møtet sitt.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Rettskrivingsspørsmål, godkjenning av skolebøker, språklig rådgiving, jamstilling mellom nynorsk og bokmål, terminologi, språkteknologi og tiltak mot unødvendig bruk av engelsk var noe av det Norsk språkråd arbeidet med.

I 2004 vedtok Stortinget å oppheve lov om Norsk språkråd og omdanne institusjonen til et kompetansesenter for norsk språk. Den nye institusjonen fikk navnet Språkrådet og ble opprettet 1. januar 2005.

– En viktig forskjell mellom Språkrådet og Norsk språkråd er at Språkrådet kan bygge arbeidet på en helhetlig politikk for styrking av norsk språk, nemlig stortingsmeldingen Mål og meining fra 2008. En annen forskjell er at Språkrådet arbeider med flere språk enn norsk, blant annet norsk tegnspråk, sier Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

– Språkrådet er også organisert på en annen måte enn det Norsk språkråd var. Språkrådet har fire fagråd med medlemmer fra ulike deler av samfunnet, mens Norsk språkråd hadde en rådsforsamling og en fagnemnd, sier Muruvik Vonen.

Da Norsk språkråd ble opprettet, var det for å avløse Norsk språknemnd (1952–1972).

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:31.01.2012 | Oppdatert:19.11.2021