Nysgjerrigpers språkpris til unge dialektforskere

(19.6.12) 1.–7. klasse ved Skåbu oppvekst i Nord-Fron i Oppland har vunnet Nysgjerrigpers språkpris i Årets Nysgjerrigper – barnas forskningskonkurranse. Elevene fikk prisen for forskning på den lokale dialekten. Prisen er på 5000 kroner. 18. juni delte Språkrådet ut prisen på skolen.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

bilder

I år har flere enn 100 skoleklasser konkurrert om hvem som har forsket best i Årets Nysgjerrigper. Skåbu-elevene fikk den nye spesialprisen for språk for prosjektet «Kåffår ha Skåbu-dialekta forandra sê?». Juryen roser dem for en ryddig rapport der problemstillingen og hypotesene henger godt sammen.

Påvirkning utenfra
Elevene hadde observert at færre barn og unge snakker tradisjonell dialekt i Skåbu og ville undersøke dette. De testet i hvor stor grad folk i ulike aldersgrupper bruker dagligdagse dialektord, og fant ut at jo yngre folk i Skåbu er, desto mindre tradisjonell dialekt bruker de. Elevene hadde ulike hypoteser om hvorfor det er slik, og de fant blant annet ut at tilflytting og påvirkning fra radio og tv kan være noe av grunnen.

Sammensatte årsaker til dialektendring
Dette sier juryen: «Prosjektet ’Kåffår ha Skåbu-dialekta forandra sê?’ er eit godt gjennomført talemålsprosjekt. Dei unge forskarane på 1.–7. årstrinn ved Skåbu oppvekstsenter har teke føre seg ulike hypotesar om kvifor talemålet i bygda er i endring. Elevane har gått systematisk til verks for å teste ut hypotesane, og dei har funne ut at det er fleire årsaker til at dialekten i bygda har endra seg. Prosjektet viser tydeleg at årsakene til talemålsendringar er samansette.»

Årets Nysgjerrigper er en årlig konkurranse Norges forskningsråd utlyser for elever i barneskolen. I konkurransen blir barna kjent med bruk av vitenskapelige metoder når de arbeider som unge forskere. Det er 23. gang konkurransen arrangeres.

Pressekontakter

  • Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet,
    tlf. 22 54 19 62 / 938 06 923, e-post: svein.arne.orvik@sprakradet.no  
  • Prosjektleder for Nysgjerrigper: Kate A. Furøy, Norges forskningsråd,
    tlf. 22 03 75 55 / 934 39 430, e-post: kaf@forskningsradet.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.06.2012 | Oppdatert:19.11.2021