Nynorskbrukerne må vernes når kommuner slås sammen

(25.3.15) Språkrådet er bekymret for nynorskens vilkår når kommunestrukturen blir endret.

I mange lokalsamfunn vil kommunesammenslåingen fram mot 2020 føre til at nynorsken og bokmålet kommer tettere på hverandre. Det kan gå hardt utover brukerne av den svakest stilte målformen.

Dominerende

– Vi vet at bokmålet gjerne blir dominerende der målformene skal leve side om side, både i kommuneadministrasjonen, skolene, avisene og lokalsamfunnet ellers. Når Norge nå skal få færre kommuner, er det derfor viktig at nynorskbrukerne sikres et sterkt vern, i tråd med norsk språkpolitikk, sier Roy Kristiansen, direktør i Språkrådet.

Store konsekvenser

Kommunereformen kan få store språkpolitiske konsekvenser, særlig dersom nynorskkommuner blir slått sammen med bokmålskommuner og språkblandede kommuner. Språkrådet har sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om saken.

– Stortinget har uttrykt den samme bekymringen som oss. Jeg oppfordrer departementet til å komme med et snarlig forslag til hvordan denne utfordringen kan løses, sier Kristiansen.


Kontakt

Roy Kristiansen, direktør i Språkrådet, tlf. 480 99 691
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.03.2015 | Oppdatert:28.08.2015