Støtte til innsamling og registrering av stedsnavn

(15.10.15) I statsbudsjettet for 2015 var det satt av 1 million kroner til ei tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Språkrådet har nå vurdert søknadene.

Både private aktører, kommuner og fylkeskommuner kunne søke om tilskudd.Størrelsen på tilskudda varierer fra 30 000 kroner til 190 000 kroner.

Disse mottar tilskudd fra Språkrådet for 2015:

  • Suldal Sogelag (Rogaland)
  • Sør-Odal slekts- og historielag (Hedmark)
  • Hemsedal kommune (Buskerud)
  • Nordland fylkeskommune ved Arkiv i Nordland (Nordland)
  • Ringerike kommune (Buskerud)
  • Spind historielag (Vest-Agder)
  • Tylldalen bygdetun (Hedmark)
  • Frøya kommune (Sør-Trøndelag)
  • Gjøvik historielag (Oppland)

I tillegg får pensjonert seniorrådgiver i den kvenske stedsnavntjenesten, Irene Andreassen, 30 000 kroner i tilskudd til å ferdigstille navneartikler til Kvensk stedsnavndatabase.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.10.2015 | Oppdatert:15.10.2015