Tilskuddsordning for stedsnavn

(2.6.15) I statsbudsjettet for 2015 er det satt av en million kroner til ei tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Kulturdepartementet har gitt Språkrådet i oppdrag å forvalte denne ordninga.

Formålet med tilskuddsordninga er å bidra til å berge stedsnavn ved å gi støtte til lokale aktører som vil ta denne utfordringa. Innsamling og registrering skal samordnes, slik at navna blir tilgjengelige for flest mulig.

Stedsnavn er viktige språklige kulturminner. Det språkhistoriske, kulturhistoriske og bosetningshistoriske aspektet ved disse navna kaster lys over tidligere tiders liv og virke. De fleste eldre stedsnavn er overlevert muntlig fra den ene generasjonen til den neste. Endringene i bosetningsstrukturen og overgangen til maskinelle driftsformer innafor primærnæringene gjør at mange gamle stedsnavn går ut av bruk. Kulturarven som disse navna representerer, står i fare for å gå tapt når de siste som kjenner til og bruker navna, etter hvert faller fra.

  • Søknadsfrist: 15. august

Har du spørsmål om tilskuddsordninga, kan du kontakte Ingvil Nordland på e-post ingvil.nordland@sprakradet.no eller på telefon 938 32 083. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.06.2015 | Oppdatert:28.08.2015