Statsspråk: Ein av fire strevar med helsespråket

No image

(28.2.17) Kryptisk informasjon frå helsevesenet fører til uvisse, mistydingar og frustrasjon hos pasientane. Men det finst dei som arbeider for eit klarare helsespråk.

I siste nummer av Statsspråk kan du lese om korleis det medisinske språket kan skape vanskar i møte med helsevesenet. Du kan òg lese om Klarspråksprisane 2016, nyvember hos Kartverket og uttrykk som ofte blir blanda saman. Alt dette i tillegg til dei faste spaltene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.02.2017 | Oppdatert:15.11.2017