Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver på minoritetsspråkfeltet (fristen er utløpt)

(16.1.24) I denne stillinga vil du få hovedansvar for å styrke og synliggjøre kvensk, romani og romanes. Vi ser etter deg som er opptatt av språklige rettigheter, og som har kunnskap om aktører, roller, regelverk og prosesser i opplæringssektoren.

Språkrådet arbeider med å styrke det norske språket og språkmangfoldet i Norge og har ansvar for å følge opp språkene norsk (nynorsk og bokmål), norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani. Vi arbeider blant annet for at barn og unge voksne skal få bedre muligheter for opplæring i de nasjonale minoritetsspråkene. Derfor skal vi nå ansette en person i fast stilling som rådgiver eller seniorrådgiver på minoritetsspråkfeltet. I denne stillinga vil du få hovedansvar for å styrke og synliggjøre kvensk, romani og romanes. Vi ser etter deg som er opptatt av språklige rettigheter, og som har kunnskap om aktører, roller, regelverk og prosesser i opplæringssektoren.

Arbeidsoppgaver

Du vil få hovedansvaret for Språkrådets arbeid med kvensk, romani og romanes, og du kommer til å ha tett kontakt med kollegaer som også arbeider med språklige rettigheter og språkstyrkingstiltak.

Hovedoppgavene i stillinga er å

 • arbeide systematisk for at staten skal gi barn og unge voksne bedre muligheter til å lære seg kvensk, romani og romanes
 • ta initiativ som øker samfunnets kunnskap om og toleranse for det språklige mangfoldet i Norge
 • samle inn og systematisere kunnskap om statusen til og bruken av de nasjonale minoritetsspråkene i Norge
 • skrive høringssvar på opplæringsfeltet og på andre felt der minoritetsspråk og minoritetsspråkliges rettigheter bør tematiseres
 • lage informasjonsmateriell om minoritetsspråkbrukernes rettigheter
 • ha kontakt med de ulike språkbrukergruppene

Den som har stillinga, kan også få tildelt andre oppgaver.

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning med mastergrad eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.

Vi legger vekt på

 • kjennskap til eller kompetanse i ett eller flere av de nasjonale minoritetsspråkene, eventuelt finsk
 • erfaring med å analysere ulike spørsmål fra et mindretallsperspektiv
 • kjennskap til opplæringssektoren
 • gode resultater fra gjennomføring av politiske føringer
 • god forvaltningsforståelse
 • gode skriveferdigheter
 • personlig egnethet

Personlige egenskaper

Alle tiltak som gjelder styrking av de nasjonale minoritetsspråkene, må være godt forankret hos språkbrukerne. For å bli ansatt i stillinga må du derfor ha særdeles gode samarbeidsevner, og du må være god til å involvere og forankre. Du må like å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert og ta ansvar for tiltak fra start til slutt.

Den norske språkpolitikken gjelder alle sektorer. Det innebærer at alle sektorer må ta sin del av ansvaret for å gjennomføre politikken. Derfor trenger vi utstrakt samarbeid med andre offentlige og private aktører. Vi trenger også å samarbeide med frivillig sektor. Dette er derfor stillinga for deg som er fleksibel og god til å bygge og vedlikeholde nettverk.

Vi tilbyr

Hos oss får du

 • interessante faglige utfordringer i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et hyggelig og sterkt fagmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • faglig utvikling
 • moderne og trivelige kontorlokaler sentralt i Oslo med innendørs sykkelparkering og svært gode kollektivforbindelser
 • subsidiert kantine
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for trening i arbeidstida
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillinga blir lønnet som rådgiver i stillingskode 1434, kr 548 600–624 500 (lønnstrinn 56–64), eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, kr 604 900–679 700 (lønnstrinn 62–69), alt etter kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønnsinnplassering vurderes.

Språkrådet mener at inkludering og mangfold i arbeidslivet gjør at vi på en enda bedre måte kan utføre samfunnsoppdraget vårt. Derfor ønsker vi medarbeidere med variert kompetanse og livserfaring og ulike fagkombinasjoner og perspektiver. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist: 7. februar

Nærmere opplysninger om stillinga får du av avdelingsdirektør Margrethe Kvarenes på telefon 94 89 47 89.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.01.2024 | Oppdatert:09.02.2024