Nominer kandidater til Tegnspråkprisen 2024!

No image

(8.1.24) Språkrådets tegnspråkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut 23. september 2024.

Tegnspråkprisen deles ut annethvert år til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en viktig innsats for å fremme norsk tegnspråk. Prisen kan deles mellom flere prismottakere. Den kan også deles ut posthumt.

Slik nominerer du

Du kan sende forslag til kandidater innen 1. april 2024 til post@sprakradet.no. Merk e-posten Tegnspråkprisen 2024. Forslag og begrunnelse sender du skriftlig eller som videofil.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med  Sonja Myhre Holten på e-post: sonja.holten@sprakradet.no.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.01.2024 | Oppdatert:09.02.2024