Språk som døråpner og portvokter – nettseminar

No image

(16.1.24) Onsdag 24. januar inviterer vi til seminar om norskopplæring og integrering. På hvilken måte er norskkunnskaper en forutsetning for å delta i samfunnet?

Nyankomne flyktninger og familiegjenforente får gratis norskopplæring i kommunen de bor i. Flere andre grupper av innvandrere faller utenfor det ordinære tilbudet om språkopplæring. Det hindrer dem i å delta i samfunnet. Samtidig er flere rettigheter og stillinger i arbeidslivet knyttet til ferdigheter i norsk.

Hva betyr det egentlig å snakke norsk på nivå B1, og hvordan kommer man dit? Hvordan kan vi legge til rette for norskopplæring og tilgang til et norskspråklig fellesskap fremover?

Språkrådet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inviterer til refleksjon og kunnskapsdeling om norskopplæring og integrering.

Målgruppe

  • Ansatte i forvaltningen
  • Tilskuddsmottakere
Program
9.00 Åpning og velkommen
9.05 «Norsk som fellesspråk? Muligheter og barrierer i et endret migrasjonslandskap» ved Arnfinn Midtbøen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo
9.30 «Veien til B1. Tall og fakta om språkprøver og språknivå» ved Hanne Lauvik i HK-dir
9.45 Anbefalinger fra evalueringen av prøveordningen som gir tilbud om gratis norskopplæring, ved Ingvild Misje i Ideas2evidence
10.10 Avsluttende refleksjoner ved direktørene Libe Rieber-Mohn (IMDi), Sveinung Skule (HK-dir) og Åse Wetås (Språkrådet)

 

Arrangementet tegnspråktolkes.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.01.2024 | Oppdatert:01.02.2024