Tilskottsordning for stadnamn

No image

(26.2.24) Språkrådet lyser ut 1 540 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 1. mai 2024.

Har du spørsmål om tilskottsordninga, kan du kontakte rådgivar Line Lysaker Heinesen på e-post line.lysaker.heinesen@sprakradet.no eller på telefon 45 73 70 45, eller avdelingssjef Daniel Gusfre Ims på e-post daniel.ims@sprakradet.no eller på telefon 95 76 51 52.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.02.2024 | Oppdatert:26.02.2024