Advarsel: blandfare!

Åtte uttrykk som ofte blandes sammen.

arte seg utarte
te seg, skikke seg, fortone seg (som):
Ingen vet hvordan framtida vil arte seg.
utvikle seg til noe verre, degenerere:
Diskusjonen utartet til munnhuggeri.
Merk: Det heter ikke «utarte seg».
avfinne seg med innfinne seg
finne seg i noe, bli nødt til å godta noe:
Vi må avfinne oss med resultatet.
komme, møte opp, være her/der:
Du må innfinne deg (der) i morgen klokka sju.
Merk: Det heter ikke «innfinne seg med».
avvike fravike
1 vike av:
avvike fra prinsippene sine
2 ikke stemme overens, skille seg fra:
Bildene avviker noe fra produktene i butikken.
vike fra, unnlate å følge:
Vi kan ikke fravike reglene i dette tilfellet.
Merk: Avvike må alltid brukes sammen med fra, mens fravike brukes uten preposisjon.
benekte fornekte
bestride gyldigheten av noe, utelukke, nekte for:
Hun benekter at hun har gjort det.
ta avstand fra, nekte å kjenne, ikke ville vedkjenne seg:
Peter fornektet Jesus.
Eksempel på feil bruk: «David Irving satt i fengsel i Østerrike for å ha fornektet holocaust.»
bevilgning bevilling
pengetildeling:
skjære ned på bevilgningene
løyve, konsesjon, offentlig tillatelse:
skjenkebevilling, advokatbevilling
imøtekomme imøtegå
oppfylle, gå med på:
Vi kan dessverre ikke imøtekomme Deres ønsker.
argumentere mot og søke å gjendrive:
Vi vil imøtegå den påstanden.
Merk: Hvis vi blir utsatt for kritikk vi mener er uberettiget, prøver vi gjerne å imøtegå den. Vi imøtekommer den ikke.
målform målføre
språknormal, skriftnormal:
Bokmål og nynorsk er de offisielle målformene i Norge.
dialekt:
Mange mener at målføret i Hardanger er vakkert.
ta til ty til
(konkret betydning) gripe til: ta til våpen
(overført betydning): ta til vettet, ta til motmæle
(overført betydning) gripe til når noe annet ikke
strekker til: ty til ulovlige metoder

 

Se flere ord og uttrykk som ofte blir blandet sammen, misforstått eller feilskrevet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.11.2016 | Oppdatert:21.11.2023