Hopp til hovedinnhold

Språkene i loven

Språkloven skal sikre at de språkene som staten har ansvar for, blir vernet, og at de beholder den statusen som loven har gitt dem. Disse språkene er norsk (bokmål og nynorsk), de samiske språkene, kvensk, romani og romanes, og norsk tegnspråk.

Statusen som språkloven gir disse språkene, skal være en garanti for at staten oppfyller de språklige rettighetene som brukerne av språkene har fått gjennom lovverk og internasjonale avtaler. Andre språk som brukes i Norge (for eksempel svensk og polsk), har ikke den samme statusen og omfattes ikke av loven.