Første statusrapport fra Språkrådet

Språkrådet har lagt fram rapporten Språkstatus 2010. Kunnskap frå elleve språkpolitiske område.

AV SVEIN ARNE ORVIK

Språkrådet har laget rapporten på oppdrag fra Kulturdepartementet. Holdninger til språk, forholdet mellom nynorsk og bokmål og forholdet mellom norsk og engelsk er viktige problemstillinger i rapporten.

Norsk i en av ti doktorgrader

Dette er noen av konklusjonene i Språkstatus 2010:

 • Norge mangler gjennomarbeidede definisjonsordbøker til skolebruk.
 • Nordmenn er positive til normering av skriftspråket.
 • Ordlister og skolebøker har varierende språklig kvalitet.
 • Nye lesebøker gir elever i ungdomsskolen mindre mulighet til å lese nynorsk.
 • Videregående skole gir minimalt med undervisning i nordiske nabospråk.
 • Andelen nynorskelever i skolen har gått litt opp i Sogn og Fjordane siden 2005, er lite endret i Oppland og har gått markant ned i Buskerud og Telemark.
 • Det er ikke mulig å ta mastergrad i fagoversettelse i Norge.
 • Stadig færre standarder har blitt oversatt til norsk de siste årene.
 • Populærmusikk med norsk tekst har fått høyere status.
 • Kinofilmer blir nesten uten unntak tekstet på bokmål.
 • Flertallet av norske bedriftsledere vil at reklame bare skal være på norsk.
 • I næringslivet blir engelsk særlig brukt i formelle sammenhenger og i ekstern kommunikasjon.
 • Norsk er brukt i en av ti doktorgradsavhandlinger og i tre fjerdedeler av mastergradsundervisningen.
 • Bare ett av fire statsorganer oppfyller kravene i målloven på en god måte.
 • Ofte finnes programvare til bruk i det offentlige bare på bokmål.
 • Norsk er det faget der elever på alle trinn i skolen bruker datamaskin mest.
 • Det finnes ikke god statistikk over hvor mange som har et innvand-rerspråk som morsmål.

Årlige rapporter

«Dei siste åra har Språkrådet prioritert å henta inn relevant kunnskap, i tråd med føringar frå departement og storting. Innhaldet i rapporten vitnar om det. […] Prosjektsamarbeid med næringsliv, kulturliv og forvaltning har òg gjeve oss verdifullt kjeldemateriale. Utover det byggjer rapporten på dokumentasjon utarbeidd av andre – det dreier seg om både publisert og upublisert materiale», skriver direktør Sylfest Lomheim i forordet.

Hvert fjerde år skal Kulturdepartementet komme med en melding til Stortinget om språktilstanden i Norge. Årlige rapporter fra Språkrådet kommer til å danne grunnlaget for meldingene, og Språkstatus 2010 er den første rapporten.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.03.2010 | Oppdatert:10.06.2015