Staten må i mål på nett

Å likestille nynorsk og bokmål er et hovedprinsipp i norsk språkpolitikk. Slik har det vært siden 1885. Men prinsipper er ikke nok. Likestillingen må være reell. Her har staten et spesielt ansvar – som den ikke tar alvorlig nok.

Direktør i Språkrådet Roy KristiansenKontakten mellom staten og innbyggerne skjer i dag først og fremst på nett. Det gir statsorganene en språkpolitisk hovedoppgave: å sørge for at innholdet på statlige nettsteder er i tråd med målloven. Både bokmål og nynorsk skal være synlige, og ingen av dem skal utgjøre mindre enn 25 prosent av innholdet. Dette er et spørsmål om demokrati og like rettigheter. Både bokmålsbrukere og nynorskbrukere skal møte språket sitt på offentlige nettsteder.

Dette må vi ikke minst kunne forvente av regjeringen.no, som er det mest sentrale offentlige nettstedet i Norge. Det er særdeles viktig at alle brukere av norsk skal kunne føle seg hjemme, språklig sett, nettopp der.

Men da en ny versjon av regjeringen.no ble lansert nylig, inneholdt sidene svært lite nynorsk. Det har med rette blitt kritisert fra mange hold.

Flere parter må gjøre sitt for at regjeringen.no skal oppfylle språkbrukernes forventninger og lovens krav. Hvert enkelt departement må sørge for å bruke både nynorsk og bokmål, siden deres tekster utgjør det meste av innholdet på regjeringen.no. I tillegg spiller Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) en viktig rolle som ansvarlig for rammeverket på nettstedet.

Vi ser nå at nynorskandelen på regjeringen.no gradvis øker. Det tar vi som et tegn på at DSS og departementene vil prioritere å bringe nettsidene i tråd med norsk lovgivning. Det har folk all grunn til å forvente. Og Språkrådet bidrar gjerne med hjelp og råd på veien mot målet.

Roy Kristiansen - signatur

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.03.2015 | Oppdatert:17.03.2015