Vil gi Språkrådet nye oppgaver

(27.6.08) Språkrådet har i oppdrag å arbeide for å styrke det norske språkets stilling. I stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» foreslår regjeringen å gi Språkrådet ansvar for å ivareta også minoritetsspråkene og tegnspråk. Regjeringen vil også at den nynorske rettskrivningen skal revideres.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Flere av forslagene i stortingsmeldingen om språkpolitikk gjelder Språkrådets mandat og arbeidsoppgaver:

  • Utvidelse av Språkrådets mandat til å bli et statlig organ for den samlede språksituasjonen i Norge, med andre ord både norsk, minoritetsspråk og tegnspråk
  • Lovfesting av Språkrådets ansvar og oppgaver
  • Oppretting av et femte fagråd i Språkrådet for minoritetsspråk, språklige mindretall, fremmedspråk og språkopplæring
  • En årlig rapport fra Språkrådet til Kultur- og kirkedepartementet om språksituasjonen i landet
  • Styrking av Språkrådet som nasjonalt organ for fagspråk og terminologi
  • Revisjon av nynorskrettskrivningen

Du kan lese mer om stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» her.

Du kan laste ned stortingsmeldingen og lese mer om regjeringens forslag på Kultur- og kirkedepartementets nettsider.

 

 


Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.06.2008 | Oppdatert:19.11.2021