Statoil vil bruke norsk

(7.7.2010) Statoil går bort fra å be sine underleverandører i Norge om å bruke engelsk framfor norsk i kontakten med selskapet. Språkrådet tok opp Statoils bruk av engelsk med Olje- og energidepartementet i juni. «Selskapet opplyser at det i Norge vil benytte norsk, og at engelsk vil benyttes der det synes nødvendig og rimelig. Statoil vil klargjøre dette i et brev til sine norske leverandører», skriver departementet i et svar til Språkrådet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Tidligere i år sendte Statoil ASA et brev til sine underleverandører i Norge der de ble bedt om å gå over til å bruke engelsk – i stedet for norsk – i skriftlig kontakt med selskapet. Statoil skrev i brevet at selskapets ambisjon var å øke bruken av engelsk, med noen unntak.

Språkrådets styre vedtok i juni å ta opp saken i et brev til Olje- og energidepartementet. «Hvordan vurderer departementet Statoils uttalte ambisjon om å øke bruken av engelsk?» spurte Språkrådet i brevet, der det ble vist til at målet med den norske språkpolitikken er å sikre norsk språk en fullverdig status og bruk innenfor alle deler av norsk samfunnsliv.

Språkplakaten for næringslivet
I svaret til Språkrådet skriver olje- og energiminister Terje Riis-Johansen at «Jeg kan forsikre om at jeg er opptatt av at regjeringens uttalte språkpolitikk skal gjennomføres i praksis også i energisektoren». Videre står det i brevet at departementet har hatt kontakt med Statoil om saken: «Selskapet opplyser at det i Norge vil benytte norsk, og at engelsk vil benyttes der det synes nødvendig og rimelig. Statoil vil klargjøre dette i et brev til sine norske leverandører.»

 Direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet tolker dette som at Statoil vil legge større vekt på å bruke norsk i Norge. Det vil i så fall være i tråd med prinsippet «bruk norsk når du kan, og engelsk når du må», som er parolen i språkplakaten for næringslivet som NHO og Språkrådet står bak.

Statoil: Helst norsk i Norge
Bergens Tidende skriver at Statoil jobber med et nytt brev som skal sendes ut til selskapets leverandører.

«Her klargjør vi at vi vil benytte både norsk og engelsk i avtaler og korrespondanse med våre leverandører, helst norsk i forhold til leverandører i Norge. Engelsk vil vi bruke der det er formålstjenlig», sier informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk, til avisa.

Lindbæk sier også til Bergens Tidende at «Vi har lyttet til de innvendingene som har kommet, og vil informere leverandørene våre om dette» og at «Vi vil kommunisere på begge språk slik at vi ivaretar de hensynene som har kommet til uttrykk fra de som ønsker kommunikasjon på norsk. Dette er en presisering av hvordan praksisen blir framover».

Pressekontakt: Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.06.2010 | Oppdatert:19.11.2021