Ta kommando over setningene!

Det er ikke det samme hvor vi setter komma. Et riktig plassert komma letter lesingen og gjør meningen klarere, mens et feilplassert komma kan skape forvirring og i verste fall endre betydningen.

Komma kan tydeliggjøre hvilke setningsledd som hører sammen. Det er spesielt nyttig når setningen er lang og komplisert.

Her er de viktigste kommareglene. Sett av litt tid til kommadrill, så kan du briljere i både i arbeids- og selskapslivet.

Komma mellom ledd i oppregninger

arv, gave eller forskudd
marsipankake, sjokoladekake og ostekake

Legg merke til at det ikke skal være komma foran og og eller.

Komma før og etter svarord, tiltaleord og utrop

Hei, Lars!
Ja, vi vil gjerne delta på seminaret.

Komma før men

Kommareglene er viktige, men det er ikke mange som kan dem.
Borte bra, men hjemme best.

Komma før og etter forklarende tillegg og innskutt informasjon

Direktøren i Språkrådet, Åse Wetås, skal lede debatten.
Alle passasjerer, både store og små, får en liten kake hver.

Her fungerer kommaene nesten som en parentes. Innskuddet, altså det som står mellom kommaene, kan sløyfes uten at setningen mister meningen.

Disse reglene kjente du sikkert fra før. Men nå må du sette ned lesetempoet litt, for her kommer regler som forutsetter at du vet hva en setning er.

Komma mellom to sidestilte helsetninger som er bundet sammen med og eller eller

En helsetning er en fullstendig setning med subjekt og verb i presens eller preteritum.

Direktøren kan lede debatten, eller en av seksjonslederne kan gjøre det.
Lars spiser kake, og hunden får smulene.

Komma etter leddsetninger

En leddsetning er en ufullstendig setning som begynner med f.eks. hvem, hva, hvordan, hvis, om, når, da, at, som. Leddsetninger inneholder alltid et verb i presens eller preteritum.

Dersom søknaden sendes inn etter fristen, blir den ikke behandlet.
Når du kommer for sent, får du ikke kake.
Den dokumentasjonen som er sendt inn, er ikke tilstrekkelig.
Kaka (som) vi spiste i går, var god.

To slags som-setninger: ett eller to komma?
Begge disse setningene har komma på rett plass, men de betyr ikke det samme. Hvor mange ble forsinket? Løsning nederst på siden.
A Passasjerene, som skulle til Florø, ble forsinket.
B Passasjerene som skulle til Florø, ble forsinket.

Ikke komma etter preposisjonsuttrykk og andre ledd som ikke har setningsform

Ved søknad om godkjenning (ikke komma!) skal man legge ved legeerklæring.

Leddsetning eller ikke?

Er du usikker på om du har med en leddsetning å gjøre? Se om du finner et verb i presens eller preteritum.

For å rekke fristen må vi sette i verk tiltak.
For at vi skal rekke fristen, må vi sette i verk tiltak.

 

 

 

 


Løsning: A: Alle passasjerene ble forsinket, og de skulle alle til Florø. Her er den innskutte relativsetningen (som-setningen) et forklarende tillegg til subjektet. Den kan sløyfes, og setningen gir fortsatt mening. B: Bare de passasjerene som skulle til Florø, ble forsinket (altså en undergruppe av passasjerene). Her er relativsetningen en del av subjektet, så den kan ikke sløyfes.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.06.2017 | Oppdatert:22.03.2022